Konfigurace programu

Omezení viditelnosti produktů a skladových dokumentů.

Poslední aktualizace: 10. 11. 2021


Systém umožňuje omezit viditelnost produktu všem uživatelům a zpřístupnit jej jednomu uživateli nebo vybrané skupině uživatelů.
Aby funkce správně fungovala, měli byste na začátku vytvořit samostatnou sekci a přiřadit ji uživateli. Tímto způsobem omezujeme počet Uživatelů, kteří mají přístup do dané sekce.

Poté povolte možnost dostupnou v Nastavení > Nastavení účtu> Konfigurace> Uživatelé a oprávnění: Omezení viditelnosti produktů a Omezení viditelnosti skladů. Tuto možnost jsme vybrali, aby ostatní oddělení / společnosti a jim přiřazení uživatelé neviděli produkty v systému.

Po konfiguraci omezení pro uživatele zadejte produkt, který má být viditelný pro samostatné oddělení, a do pole Společnost / Oddělení (přístup k datům) vyberte oddělení (a tím i uživatele v tomto oddělení), který bude mít přístup k produktu.

Pokud chce tento Uživatel také omezit přístup do skladu a zajistit viditelnost pouze jednomu z nich, přejděte na kartu Nastavení> Společnost/ oddělení. Poté upravte Společnost/ oddělení ve které se daný Uživatel nachází, a zaškrtněte políčko: „Omezte sklady“ a stiskněte tlačítko Uložit.

Po uložení změn bude mít Společnost/ oddělení a jemu přiřazení uživatelé přístup pouze ke konkrétnímu skladu.


Jeśli temu Użytkownikowi chcemy również ograniczyć dostęp do magazynu i zapewnić widoczność jedynie do jednego z nich należy wejść w zakładkę Ustawienia> Dane firmy.  Potem edytować dany Dział/Firmę, w którym znajduje się dany Użytkownik  i zaznaczyć checkbox: "Ogranicz magazyny" i przyporządkować magazyn.

ograniczenie magazynwe

Po zapisaniu zmian Dział/Firma oraz Użytkownicy przypisani do niego będą mieli dostęp tylko do konkretnego magazynu. 


W podobny sposób możemy też ograniczyć widoczność Kontrahentów w danych działach. Instrukcja znajduje się tutaj.


Zpět


Komentáře

Přidat komentář