Vypočítaní částky v položkách na faktuře.

Vytvořeno: 11. 08. 2021
Poslední aktualizace: 07. 04. 2022

Možnost opravy výpočtu částek v položkách faktury je k dispozici v Nastavení> Nastavení účtu> Konfigurace> Způsoby výpočtu> Jak vypočítat částky na fakturách.
Možnosti jsou:

- na celkové ceny.
Program počítá z celkové ceny položky, poté vypočítá DPH, jejímž výsledkem hodnota s DPH.
- z jednotkové ceny (v souladu s pokladnou).
Program zvyšuje jednotkovou cenu o DPH a výsledná cena s DPH se vynásobí množstvím prodaného zboží, čímž se získá hodnota s DPH dané položky.

Stává se, že s nastavením Jak vypočítat částky na fakturách> z jednotkové ceny (v souladu s pokladnou) hodnota položky s DPH se liší od požadované hodnoty. Je to způsobeno nastavením sloupce Jednotková cena na formuláři> bez DPH. Program začne počítat od jednotkové ceny a v důsledku toho nemusí být hodnota s DPH správná.

Pokud chcete změnit cenu s DPH ručně, aby se faktura přepočítala od této hodnoty, změňte nastavení na:
Způsoby výpočtu> Jak vypočítat částky na fakturách> z celkové ceny.

Druhou metodou je nastavit výpočty analogicky k výpočtům pokladny, tj. Opustit nastavení Způsoby výpočtu> Jak vypočítat částky na fakturách> z jednotkové ceny (v souladu s pokladnou), ale změnit nastavení na Jednotková cena na formuláři> s DPH. Následně požadovaná fakturovaná jednotková cena bude cenou s DPH.

 

BitFaktura Vám nabízí neomezené fakturování a další zajímavé funkce. Vyzkoušejte 30-denní bezplatnou verzi.

Přihlášení zdarma


Zpět


Přidat komentář