Data ukončení služby jsou viditelná ve vydání dokumentu

Vytvořeno: 14. 07. 2021
Poslední aktualizace: 14. 07. 2021

V případě fakturace za služby, jejichž implementace je dlouhodobá, např. Předplacené služby, můžeme při generování takového dokumentu nastavit mezní data.
Konečnými daty jsou často data uzavření a ukončení smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.
Chcete-li tuto funkci aktivovat, přejděte do části Nastavení> Nastavení účtu> Konfigurace> Faktury a dokumenty> Na fakturách používat datum úhrady.
Po uložení změn nastavení a při vytvoření dokumentu se v poli Další možnosti zobrazí dvě okna pro výběr data: Datum platby a datum odeslání.
Pozor!
Hraniční data pro implementaci služby budou viditelná pouze při úpravách dokumentu, po uložení se na dokumentu nezobrazí.

Tato funkce má pouze informační charakter.

 Zpět


Přidat komentář