Ceníky: přiřazování cen šitých na míru zákazníka

Vytvořeno: 24. 01. 2020
Poslední aktualizace: 10. 11. 2021

Mezi uživateli BitFaktury jsou lidé, kteří prodávájí stejné produkty nebo služby za různé ceny v závislosti na potřebách. Někdy nabízejí věrnostní kartu se slevou 10% a někdy jsou ceny stanoveny přimo „na zákazníka“. Právě pro ně jsme v BitFaktuře připravili možnost Ceníku.   

Ceníky Vám umožňují vytvořit seznam produktů s přizpůsobenou cenou - odlišnou od ceny udené na Kartě produktu.

 

Tvoření ceníku


Chcete-li zapnout funkci Ceníky:
 • přejděte do menu Nastavení> Nastavení účtu > Konfigurace > Ceníky
 • zaškrtněte políčko Ceník > Uložit
Cenik

Při vytvoření nového ceníku postupujte takto:

přejděte do záložky  Sklad > Ceníky 

 
 • stiskněte tlačitko Přidat nový ceník
cenik 2

Objeví se pole, ve kterém můžete začít konfigurovat ceník. Formulář obsahuje následující pole:

- Název (Vámi vybraný název ceníku);
- Měna (definování měny, ve které budou z ceníku prodávány výrobky);
- Poznámky (interní poznámky k ceníku, které budou viditelné pouze v náhledu);
- Položky v ceníku (definování produktů zahrnutých v daném ceníku):
 • Výrobek (název produktu, který chcete vybrat z databáze produktů a přidat do ceníku);
 • Cena bez DPH (po výběru produktu se v poli zobrazí cena bez DPH z produktové karty, pro samotný ceník můžete tuto cenu editovat ručně);
 • Cena s DPH (po výběru produktu se v poli zobrazí cena s DPH z produktové karty, pro samotný ceník můžete tuto cenu editovat ručně);
 • Vypočítejte cenu z procentuální slevy (má-li ceník vycházat z procentuální slevy, zaškrtněte toto políčko a nastavte slevu);
 • Definujte daň (pokud se produkt prodává s jinou sazbou DPH než je uvedená na kartě produktu (například je účtovaná sazba jiné země) zaškrtněte toto políčko a nastavte daň)
Cenik 3
 

Přiřazení produktu k ceníku

 
K vytvořenému ceníku můžete přiřadit další produkty. Postupujte takto: 

A) změna ceníku 

 • přejděte do záložky Sklad > Ceníky 
 • vyberte ceník 
 • stiskněte tlačítko Editovat
 • pomocí zeleného tlačítka přidejte další výrobek  
B) změna na daném výrobku 
 • přejděte do záložky Sklad > Produkty
 • pomocí ozubeného kolečka stiskněte tlačítko Upravit  
 • przejděte do záložky Ceníky 
 • přiřaďte výrobek k danému ceníku  
 


Přiřazení ceníku zákazníkovi


Po vytvoření lze ceník přiřadit i vybraným zákazníkům. Postupujte takto:  
 • přejděte do záložky Zákazníci
 • klikněte na ozubené kolečko na kartě Zákazníka 
 • klikněte na tlačítko Více možností 
 • vyberte Ceník, který bude připsaný k danému Zákaznikovi 


K jednomu zákazníkovi můžete přiřadit jeden výchozí ceník, ale u vystavení faktury jej budete moci upravit.

Jakým způsobem ukázat systémovi, jakou cenu má přiřadit k výrobkovi, pokud jeho cena nebyla definována v Ceníku:
 • přejděte do menu Nastavení > Nastavení účtu > Konfigurace > Ceníky
 • klikněte na Ceny výrobků, které nebyly definovány v ceníku načíst z produktové karty - ignorovat skladové ceny.   
Ceniky
 
 

Uživatelé a přístup k ceníkům 


Uživatelé BitFaktury mohou ve výchozím nastavení vytvářet, upravovat a mazat ceníky. Chcete li tuto činnost omezit: 
 • přejděte do menu Nastavení > Nastaveni účtu > Konfigurace > Uživatelé a oprávnění 
 • klikněte na Zablokování přístupu ke Skladům pro uživatele  
Ceniky 2

 

BitFaktura Vám nabízí neomezené fakturování a další zajímavé funkce. Vyzkoušejte 30-denní bezplatnou verzi.

Přihlášení zdarma


Zpět


Přidat komentář