Razítko na faktuře

Vytvořeno: 03. 12. 2019
Poslední aktualizace: 03. 12. 2019

Přizpůsobení vzhledu faktury umožňuje nahrát firemní razítko, které bude nyní na vystavených dokumentech viditelné. 
Pokud chcete přidat razítko, přejděte do Nastavení > Nastavení účtu > Nastavení tisku. Poté v sekci "Razítko na faktuře" použijeme tlačítko "Browse" i wybieramy plik z dysku.Zpět


Přidat komentář