Autoplatby

Jak funguje panel pro Vaše klienty?

Poslední aktualizace: 10. 11. 2021


Zákaznický panel umožňuje Vašim klientům zobrazení všech faktur, které na ně byly vystavené. Spolu s fakturami jsou k náhledu rovněž stavy plateb. 

Aktivace Panelu klienta:

1. V menu "Nastavení -> Nastavení účtu" označte možnost: "Zapněte Panel klienta"

2. Přejděte v podrobnosti klienta  "Odkaz na panel klienta"

Zrzut ekranu 2019 11 28 o 10

3. Zašlete odkaz klientovi. Klient získá přístup ke všem vystaveným fakturám spolu se statusem plateb. Přímo z panelu klienta může Klient faktury uhradit. 

Tlačítko "Zaplať fakturu" se objeví z záložce Platby > Platby online v pŕipadě, že 




 


Zpět


Komentáře

Přidat komentář