'

Zadávání výdajů

Vytvořeno: 14. 11. 2019
Poslední aktualizace: 18. 11. 2019

Do BitFaktury můžete zavádět všechny faktury i výdajové doklady - např. pracovní smlouvy, smlouvy o dílo atd. Díky tomu budete mít plný obraz o finanční situaci Vaší firmy.
Pokud chcete aktivovat výdaje přejděte do záložky Nastavení - Nastavení účtu - Výdaje - Faktura, účtenka, účet.

Můžete také definovat různé typy výdajových dokladů.

Výdaje můžete aktivovat v menu Nastavení - Nastavení účtu - Konfigurace - Výdaje.Zpět


Přidat komentář