Jazyky a měny

Jak vystavit fakturu v cizím jazyce?

Poslední aktualizace: 10. 11. 2021


BitFaktura umožňuje svým uživatelům vystavovat faktury v mnoha jazycích.
Pokud:

a) vystavujete fakturu v jiném jazyce než čeština - při vytváření nebo úpravě faktury, klikněte na tlačítko Jazyk, které se nachází hned nad tlačítkem Další možnosti, vyberte jeden z několika desítek cizích jazyků (a)

b) vystavujete fakturu ve dvou jazycích (dvojjazyčnou) - při vytváření nebo úpravě faktury - pomocí řádku Jazyk a tlačítka Přidat druhý jazyk (b1) těsně nad rámečkem Další možnosti , vyberte dva z několika desítek možností cizího jazyka (b2)


17

1111111

 a) v BitFaktuře můžete vystavit faktury v následujících jazycích:

 • albánština
 • angličtina
 • angličtina UK
 • arabština
 • bulharština
 • čínština
 • chorvatšina
 • chorvatšina (Bosna a Hercegovina)
 • čeština
 • estonština
 • francouzština
 • řečtina
 • gruzínština
 • španělština
 • nizozemština
 • islándština
 • katalánština
 • litevština
 • lotyština
 • mongolština
 • němčina
 • perština
 • polština
 • portugalština
 • ruština
 • rumunština
 • slovenština
 • slovinština
 • švédština
 • turečtina
 • ukrajinština
 • maďarština
 • italština
b) faktury můžete také vystavit ve dvou - volně konfigurovaných - jazycích, např: 
 • česko-albánsky
 • česko-anglicky
 • česko-anglicky UK
 • česko-arabsky
 • česko-bulharsky
 • česko-čínsky
 • česko-chorvatsky
 • česko-chorvatsky (Bosna a Hercegovina)
 • česko-polsky
 • česko-estónsky
 • česko-francouzsky
 • česko-řecky
 • česko-gruzínsky
 • česko-španělsky
 • česko-nizozemsky
 • česko-islándsky
 • česko-katalónsky
 • česko-litevsky
 • česko-lotyšsky
 • česko-mongolsky
 • česko-německy
 • česko-persky
 • česko-portugalsky
 • česko-rusky
 • česko-rumunsky
 • česko-slovensky
 • česko-slovinsky
 • česko-švédsky
 • česko-turecky
 • česko-ukrainsky
 • česko-maďarsky
 • česko-italsky
 • italsko-česky
 • anglicko-rusky
 • francouzsko-španělsky
atd.
 

BitFaktura navíc umožňuje z českého jazyka vystavit totožnou faktury v jazyce cizím.  

Postupujte takto:

 • otevřete vybraný dokument
 • stiskněte tlačítko  Tisk > Tisk v jiném jazyce
 • zvolte jeden nebo dva jazyky 

Zrzut ekranu 2019 10 18
V souhrnu: v BitFaktuře - kromě faktury v češtině - je dostupná albánská faktura, anglická, anglická UK, arabská, čínská, chorvatská, chorvatská (Bosna a Hercegovina), polská, estonská, francouzská, řecká, gruzinská, španělská, nizozemská, islandská, katalónská, litevská, lotyšská, mongolská, německá, perská, portugalská, ruská, rumunská, slovenská, slovinská, švedská, turecká, ukrainská, maďarská, italská, česko-albánská, česko-anglická, česko-anglická UK, česko-arabská, česko-čínská, česko-chorvatská, česko-chorvatská (Bosna a Hercegowvna), česko-polská, česko-estónska, česko-francouzská, česko-řecká, česko-gruzinská, česko-španělská, česko-nizozemská, česko-islandská, česko-katalónská, česko-litevská, česko-lotyšská, česko-mongolská, česko-německá, česko-perská, česko-portugalská, česko-ruská, česko-rumunská, česko-slovenská, česko-slovinská, česko-švédská, česko-turecká, česko-ukrainská, česko-maďarská, česko-italská atd.


Zpět


Komentáře

Přidat komentář