Vzhled faktury

Datum platby na faktuře

Poslední aktualizace: 16. 04. 2019


Datum platby na faktuře je určeno automaticky po změně stavu faktury - "Zaplacená".
Po úpravě faktury se datum platby zobrazí v záložce Zobrazit další možnosti.


Chcete-li zobrazit datum v náhledu uložené faktury, přejděte do Nastavení > Nastavení účtu > Nastavení tisku a vyberte pole Vložte datum platby.

Po uložení změn, kliknutím na číslo faktury se v náhledu zobrazí datum platby.

Po výběru příslušného okna bude datum platby zobrazeno na seznamu faktur.

 


Zpět


Komentáře

Přidat komentář