'

Stav faktury

Vytvořeno: 08. 04. 2019
Poslední aktualizace: 08. 04. 2019

Počet zobrazení: 298

Stav dokumentu vystaveného v BitFaktuře informuje Uživatele o stavu dané transakce v daném okamžiku.

Stavy faktur rozlišujeme na:

1) Vystavená, 

2) Odeslaná - Nápis s symbolem obálky na levé straně,

3) Nedoručený e-mail,

4) Částečně zaplacená, 

5) Zaplacená 

6) Neuplná (v případě Turbo-Faktury). 


Šedá barva znamená, že faktura byla vystavená.
Modrá barva označuje faktury odeslané, ale nezaplacené, kde termín úhrady ještě neuplynul.
Červená barva upozorňuje na to, že faktura je po termínu a odběratel je v prodlení s platbou. 
Zelená barva znamená, že faktura byla uhrazená. 

Jednotlivé stavy jde měnit automaticky i ručně. 


Zpět


Přidat komentář