Aktivace skladu a jeho správa

Vytvořeno: 22. 03. 2019
Poslední aktualizace: 18. 06. 2019

Chcete-li v systému aktivovat skladové hospodářství (funkce je dostupná od tarifu Standard), je nutné v menu "Nastavení" označit políčko "Správa skladů".
Po zapnutí této funkce se v menu "Produkty" objeví nové menu Sklady a v něm podkategorie (Produkty, Skladové doklady, Sklady, Příjmy, Výdaje).

Pomocí dvou posledních položek je možné rychleji vystavovat příjemky a výdejky.

Skladové doklady, které máme k dispozici po aktivaci skladu, jsou: PZ, WZ, PW, RW, PZK, WZK, Rezervace, Inventarizace, MM (přesun mezi sklady), ZT (vrátka zboží).

Po spuštění skladu budou na kartě produktu vidět změny, jelikož se u každého výrobku objeví kategorie:

  • Stav skladových zásob
  • Prodáno bez skladových dokladů
  • Dostupné množství.

 
Přidávání nového výrobku do skladu se provádí ve dvou krocích.

1) Definice produktu
2) přidání jeho množství do stavu skladových zásob pomocí dokladů PZ (příjemky), PW (výdejky).

Do systému můžeme rovněž přidávat výrobky z úrovně faktury za nákup nebo prodej.

Od této chvíle je možné při vystavování faktury určit, ze kterého skladu mají být produkty, které byly uvedeny na faktuře, odebrány (tato funkce je ve spodní části editace faktury po rozvinutí "více možností").


Množství na skladě dostupného výrobku se zobrazuje na faktuře.

Jestliže chcete, aby během vystavování faktury v systému byl viditelný stav dostupných skladových zásob, musíte nastavit skladové omezení pro výrobky, které jsou tzv. množstevně omezeny.

Pro nastavení skladového omezení přejděte na Produkty.

Při vytváření nového produktu nebo editaci toho stávajícího rozviňte ve spodní části formuláře Další možnosti a označte Limit množství a následně uložte změny tlačítkem ve spodní části stránky.

Při výběru výrobku na fakturu máme v hranaté závorce množství, které je dostupné k prodeji.

Neznamená to, že není možné překročit limit uvedený v závorce. Systém nám umožňuje prodat libovolné množství výrobku až do momentu, kdy zavedeme další omezení.

Existuje top omezení možnosti výběru a prodeje výrobku na faktuře ve chvíli, kdy na skladě nemáme dostatečné množství, které chceme prodat.

Pro aktivaci této funkce je nutné přejít do záložky Nastavení - Nastavení účtu - Konfigurace - Produkty a označit checkbox Nepovolit vystavení faktury na výrobky, které nejsou skladem.

V případě vystavení faktury pomocí funkce API není funkce blokace prodeje aktivní. Dobrým příkladem jsou prodejní platformy, které jsou integrovány s BitFaktura.cz prostřednictvím API. Z důvodu neexistence omezení musí být stavy skladových zásob jak na BitFaktura.cz, tak i na prodejních platformách evidovány odděleně.

Máme-li nastavena omezení prodeje a výdeje výrobků ze skladu, můžeme částečně automatizovat proces migrace zboží na skladě. 

Poznámka. A co v případě, kdy aktivujeme sklad, ovšem předtím jsme prodávali výrobky a jejich množství jsme měli nastaveno v položce množství dostupné k prodeji?
Program sám vyrovná potřebné stavy skladovým dokladem PZ. 

BitFaktura Vám nabízí neomezené fakturování a další zajímavé funkce. Vyzkoušejte 30-denní bezplatnou verzi.

Přihlášení zdarma


Zpět


Přidat komentář