Bezpečnost

Jak zajistit přístup Technické podpory?

Poslední aktualizace: 13. 10. 2023


Občas se na nás obracíte se žádostí, abychom se podívali na problémy nebo chyby v dokumentech, které jste zadali do systému. Jelikož se snažíme chránit Vaše údaje, zavedli jsme funkci, která zajišťuje bezpečnost uchovávaných dat na Bitfaktura.cz a současně ve výjimečných případech umožňuje pomoc našim zákazníkům.

Zajištění přístupu správcům systému nám umožní kontrolovat faktury, zákazníky a hlášení (přehledy). Dobu trvání takového přístupu si stanovujete sami (ve většině případů naše Klienty žádáme o přistu po dobu 7 dnů). Bez Vašeho předchozího souhlasu nemáme možnost kontrolovat vystavené účetní doklady, hlášení (přehledy) či zákazníky. Tudíž chcete-li nám umožnit přístup, musíte postupovat podle níže uvedeného návodu.

Jak umožnit přístup administrátorům:
Pro zajištění přístupu se musíte přihlásit ke svému účtu na Bitfaktura.cz. Následně přejděte do menu Nastavení - Nastavení účtu. Tlačítko "umožnit přístup technické podpory" se nachází ve spodní části první záložky - "Váš účet". Po kliknutí bude automaticky zvoleno datum po dobu jednoho týdne.


Zpět


Komentáře

Přidat komentář