Faktura v cizí měně

Vytvořeno: 28. 08. 2023
Poslední aktualizace: 28. 08. 2023

V BitFaktuře je možné vystavovat faktury v cizí měně.
Chcete-li tuto funkci používat, musíte ji předem aktivovat. Chcete-li to provést, vyberte Nastavení > Nastavení účtu > Další dokumenty k vystavení, zde je třeba vybrat Faktura v cizí měně a poté stisknout tlačítko Uložit.

Faktura v cizi mene


Po uložení můžete vystavovat doklady tohoto typu. Stačí vybrat Příjmy > Faktury v cizí měně a poté Nová faktura.

Faktura v cizí měně je účetní doklad potvrzující transakci vyplývající z prodeje produktu nebo poskytnutí služby. Jedná se o obdobu klasické faktury s DPH, rozdíl je pouze v tom, že faktura je vystavena v cizí měně a faktura s DPH je vystavena CZK. V důsledku toho se měnová faktura používá, když podnikatel provádí platby v jiné měně než CZK. Taková faktura je platná jak v tuzemsku, tak i v mezinárodním obchodě, to znamená, že ji mohou vystavit poplatníci, kteří spolupracují se společnostmi poskytujícími služby u nás i mimo ni. Podmínkou je pouze vygenerování faktury v cizí měně.

Faktura v cizi mene

Faktura v cizí měně se neliší od tradiční faktury s DPH kromě měny a obsahuje následující prvky:
  1. Typ a číslo dokumentu
  2. Datum vystavení
  3. Dodavatel
  4. Kupující
  5. Název produktu neno služby
  6. Cena bez DPH
  7. Sazba DPH
  8. Cena s DPH

V souhrnu jsou všechny částky vyjádřeny v cizí měně, kromě daně, která musí být uvedena v CZK.

Částka tvořící základ daně, která byla vyjádřena v cizí měně, se přepočte na CZK průměrným kurzem vyhlášeným Českou národní bankou poslední pracovní den předcházející dni vzniku daňové povinnosti. V situaci, kdy je faktura v měně vygenerována před vznikem daňové povinnosti, použijeme průměrný směnný kurz zveřejněný Českou národní bankou poslední pracovní den předcházející dni vystavení faktury.

 

BitFaktura Vám nabízí neomezené fakturování a další zajímavé funkce. Vyzkoušejte 30-denní bezplatnou verzi.

Přihlášení zdarma


Zpět


Přidat komentář