Vyhledávání a třídění

Kategorie příjmů a nákladů (po účetních dokladech a produktech)

Poslední aktualizace: 10. 10. 2022


BitFaktura umožňuje uživatelům přiřadit příslušné kategorie příjmovým i nákladovým fakturám.

Zde naleznete základní informace o tom, jak přidat vlastní kategorie a následně je přiřadit k vybraným dokumentům.

Můžete také přiřadit kategorii více dokumentům dostupným na konkrétním seznamu faktur.

Je potřeba udělat násladující:
 • přejděte na vybraný seznam dokumentů
 • zaškrtněte políčka u jednotlivých faktur, které chcete zařadit do konkrétní kategorie
 • přejděte do nabídky, která se poté zobrazí
 • stiskněte tlačítko Změnit
 • stiskněte tlačítko Kategorie
 • vyberte možnost, která je pro Vás výhodná

Osobní údaje zaměstnanců můžete také použít k vytvoření názvu kategorie – vytvořením názvu „obchodní zástupce Jan Novák“ a přiřazením této kategorie k příjmům generovaným tímto zákazníkem snadno zkontrolujeme, jaké příjmy daný zákazník generoval.

Tyto statistiky se shromažďují ve zprávách souvisejících s kategoriemi.
 

Hlášení dokumentů a produktů podle kategorií
 

Na základě přiřazených kategorií je možné generovat reporty o výnosech a výdajích i o produktech zahrnutých na fakturách.


Postup vyhledání a vytvoření těchto přehledů vypadá následovně:
 • přejděte na kartu Reporty> Seznam reportů,
 • přejděte do sekce Finance nebo sekce Produkty,
 • vyberte přehled Kategorie příjmů a výdajů nebo Přehled Kategorie příjmů a výdajů (kategorie produktů),
 • upravit parametry, jako jsou data nebo typ dokumentu (tlačítko více možností),
 • stiskněte modré tlačítko Generovat zprávu.

Vzorová zpráva o příjmech a výdajích ve vztahu k vystaveným dokladům uvádí:

A - shromážděné kategorie, které se objevily na prodejních a příjmových dokladech,
B a C - počet faktur na straně prodeje a výdajů, které byly zařazeny do daných kategorií,
D a E - oddělené spočítaní příjmů a výdajů podle daných kategorií,


Kategorie prijmu a vydaju

Příkladová sestava tržeb a výdajů za produkty na vybraných účetních dokladech - na rozdíl od předchozí sestavy - platí pro produkty ve sloupcích pro prodejní množství a množství pro výdaje a má konkrétní množství prodaných produktů na daných fakturách s příslušnými kategoriemi.

Kategorie

Upozorňujeme, že produkt na faktuře přiřazený ke kategorii nebude mít automaticky přiřazenou kategorii.

Může se stát, že produkt s přiřazenou konkrétní kategorií bude prodán na fakturu, která je zařazena do jiné kategorie. V této situaci budou v přehledu pro kategorie produktů přiřazeny ke kategoriím z faktur.

Zpět


Komentáře

Přidat komentář