Oznámení o úrokových sazbách - co to je a jak to vypočítat?

Vytvořeno: 14. 08. 2022
Poslední aktualizace: 14. 08. 2022

Počet zobrazení: 51

Oznámení o úrokových sazbách je druh dokladu, který je podkladem pro výzvu k úhradě úroků z prodlení ze strany našeho dodavatele. Je důležité, abychom takovýto doklad vystavili k vystaveným fakturám, které byly uhrazeny, ale po uplynutí lhůty splatnosti.

Obě strany se mohou mezi sebou dohodnout a ve smlouvě určit, jaká bude výše úroků způsobených prodlením s platbami. Pak jsou to tzv smluvní úroky. Při takovém ujednání se můžeme dohodnout na datu platby, po kterém se začnou napočítavat úroky, úrokovou sazbu a způsob platby.

Musíme mít na paměti, že jejich výše je předem omezena a nemohou překročit maximální úrok.

Na úrokovou sazbu musí být uvedeny následující prvky:

1. datum oznámení o úrokových sazbách,

2. osobní údaje dlužníka a věřitele,

3. základ pro výpočet úroku - tj. závazek, včetně: částky, typu, čísla dokladu, doby prodlení s platbou,

4. výše úroku

5. celková dlužná částka;

6. datum platby s úrokem;

7. způsob platby s úrokem

8. podpis osoby, která úročení vydala.

Kolik obnáší úrokové sazby se zákona?

Systém automaticky navrhne hodnotu úroku dle zákona. Dvoutýdenní repo sazba obnáší 7 %, diskontní sazba je na 6 % a lombardní sazba na 8 %. Ceny jsou platné od 04.08.2022.
 
Jak vypočítáme úrok?

Příklad s vlastní úrokovou sazbou pro dluh vzniklý ke dni 31.07.2022:

Od 10.08.2022 do 21.08.2022.
7,75 % z částky 1000,00 Kč
Celkem: 930,00 Kč

 

BitFaktura Vám nabízí neomezené fakturování a další zajímavé funkce. Vyzkoušejte 30-denní bezplatnou verzi.

Přihlášení zdarma


Zpět


Přidat komentář