Opakující se výdaje

Vytvořeno: 18. 07. 2022
Poslední aktualizace: 18. 07. 2022

Počet zobrazení: 397

Stejně jako u prodejních faktur můžete také použít funkci pravidelných faktur na straně výdajů.

Chcete-li, aby se výdaje zobrazovaly automaticky každý měsíc, otevřete jej a klikněte na Více možnosti > Nastavte pravidelné faktury.

Nastavte pravidelne faktury

V dalším kroku přejdeme do formuláře vytvoření pravidelné faktury pro tuto výdajovou fakturu. Na začátku definujeme popis daného fakturačního cyklu. Do popisu můžeme zahrnout typ výdaje, který je cyklický, nebo název prodávajícího, který s námi spolupracuje.

Pozor! Cykly dokumentů lze třídit podle popisu každého cyklu v abecedním pořadí. Dosud byly zobrazovány v pořadí, v jakém byly v systému vytvořeny.

Nova pravidelna faktura

Vidíme, že typ opakovaného dokladu byl automaticky přiřazen jako Výdaje a do pole Na základě faktury bylo vyplněno číslo výdaje, které jsme použili k vytvoření cyklu.

Poté zde zadejte datum zahájení fakturačního cyklu a definujte časový interval pro vystavování faktur v cyklu.

Výběrem volby "Vystavujte pouze v pracovní dny" se vygenerují faktury pouze v pracovní dny, při datu vystavení sobota nebo neděle program vystaví fakturu o den nebo dva později. 

Po zvolení níže uvedené možnosti budete moci u každé nově vytvořené faktury v tomto cyklu zadat e-mailovou adresu zákazníka. V případě výdajových faktur tato možnost není potřeba, protože fakturu na takové údaje jsme již od zákazníka obdrželi.

Klientsky email

Pouze rok a měsíc v den prodeje - V poli Datum prodeje na faktuře se datum skládá pouze z měsíce, ve kterém lze transakci provést.

Poslední den v měsíci v den prodeje - V poli Datum prodeje na faktuře je konkrétní datum, které je datem ukončení prodeje.

Důležitou možností je pole Fakturaci ukončit k... Nejlepší je nastavit jej těsně před nebo po dalším cyklu generovaným programem.

Pozor! Pokud do tohoto pole nezadáme datum a zcela zakážeme možnost opakujících se faktur, faktury budou nadále vystavované.

K vytvořenému cyklu faktur můžete přidat komentář.

Po nakonfigurování takového cyklu faktur si můžete zkontrolovat jeho základní parametry a seznam faktur, které byly na základě tohoto cyklu vystaveny.

BitFaktura Vám nabízí neomezené fakturování a další zajímavé funkce. Vyzkoušejte 30-denní bezplatnou verzi.

Přihlášení zdarma


Zpět


Přidat komentář