Vyhledávání a třídění

Report o výdajích

Poslední aktualizace: 20. 06. 2022


Výdaje se týkají snížení financí v hotovosti nebo na bankovním účtu podnikatelského subjektu. Jinými slovy jde o jakýkoli výdaj hotovosti z pokladny nebo bankovního účtu související s úhradou různých závazků nebo vynaložením nákladů.

V BitFaktuře nám Report o výdajích umožňuje vypočítat součet hodnot zaplacených / neuhrazených účetních (nákladových) faktur v daném období seskupených podle zvoleného typu data.

Pro vygenerování reportu vyberte jeho typ, definujte naše parametry a zvolte možnost Generovat report. V záložce Grafy se jednotlivé sestavy zobrazují ve formě sloupcových grafů, které obsahují relevantní data stažená ze systému.

Report o vydajich


Zpět


Komentáře

Přidat komentář