Report o příjmech

Vytvořeno: 20. 06. 2022
Poslední aktualizace: 20. 06. 2022

Počet zobrazení: 11

Příjem je celková peněžní hodnota získaná přes podnikatele (za prodej jeho zboží, služeb, výrobků, v daném účetním období). Při výpočtu příjmů se bere v úvahu pouze čistá hodnota, tedy DPH se nepočítá. Poskytnuté slevy, hodnota vráceného zboží se k celkové hodnotě příjmů nepřičítají. Příjem se počítá za určité časové období, obvykle měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.

Přehled příjmu nám v BitFaktuře umožňuje vypočítat součet hodnot zaplacených/neuhrazených účetních (příjmových) faktur v daném období seskupených podle zvoleného typu data.

Pro vygenerování reportu vyberte jeho typ, definujte parametry a zvolte možnost Generovat report.

Report o prijmech

V záložce Grafy se jednotlivé sestavy zobrazují ve formě sloupcových grafů, které obsahují relevantní data stažená ze systému.

BitFaktura Vám nabízí neomezené fakturování a další zajímavé funkce. Vyzkoušejte 30-denní bezplatnou verzi.

Přihlášení zdarma


Zpět


Přidat komentář