Automatická aktualizace nákupních cen na kartě produktu

Vytvořeno: 07. 06. 2022
Poslední aktualizace: 08. 06. 2022

Počet zobrazení: 24

Při použití modulu skladů se můžete rozhodnout, jak se budou aktualizovat ceny Vašich produktů.
Můžete si vybrat ruční aktualizaci nákupních cen na kartě produktu nebo povolit možnost, aby se ceny aktualizovaly automaticky s odkazem na dokumenty PZ.

Chcete-li povolit možnost automatické aktualizace cen, přejděte na kartě produktu do Nastavení > Nastavení účtu > Konfigurace > Sklady > Automatická aktualizace nákupních cen na kartě produktu.

Automaticka aktualizace nakupnich cen


Všimněte si, že nastavení má 3 možnosti:

- prázdné pole
- Nejstarší
- Nejnovější

Pokud se rozhodnete aktualizovat ceny produktů o ten „nejnovější“, produkt se uvede do stavu s novou nákupní cenou okamžitě a změní se i v kartě produktu.
Pokud nastavíte volbu "nejstarší", systém vybere a zobrazí nejstarší cenu produktu (podle fronty FIFO), která bude k dispozici na skladových vstupních dokladech (PZ, IP).
Ponechání prázdného pole znamená, že aktualizace nákupních cen v produktové kartě bude možná pouze ruční úpravou produktové karty.

Co víc, volba ta se vztahuje jak na PZ vystavené ručně, tak na doklady PZ, které se automaticky vystavují pro nákladové faktury (s možností automaticky vytvářet skladové doklady pro nákladové faktury).
 

BitFaktura Vám nabízí neomezené fakturování a další zajímavé funkce. Vyzkoušejte 30-denní bezplatnou verzi.

Přihlášení zdarma


Zpět


Přidat komentář