Ruční propojování plateb a faktur v systému

Vytvořeno: 16. 05. 2022
Poslední aktualizace: 16. 05. 2022

Když máme naimportované nebo ručně zadané platby v systému, ale nejsou propojené s fakturami, můžeme je sami propojit.

Automatické propojení

Můžeme to udělat z úrovně seznamu plateb pomocí zeleného tlačítka Spojit.

Propojeni plateb

Po kliknutí na tlačítko, pokud se systém dříve nepokusil platby propojit, se systém automaticky pokusí platbu sloučit tak, že vyhledá fakturu, jejíž číslo se objeví v popisu platby (jako jedno ze slov, např. "platba za fakturu E03 a E01") a se stejnou částkou a měnou, jakou platbu.

Pokud se systém již dříve pokoušel spojit s fakturou (ale nepodařilo se ji najít), objeví se okno, ve kterém je třeba zadat číslo faktury, která má být propojena. Pokud kliknete na Storno, systém se automaticky pokusí najít fakturu.

Spojení plateb lze také provést kombinací jednotlivých plateb a faktur z úrovně editace dané platby.
K tomu slouží tlačítko Spojit s fakturou.

Spojit s fakturou


Odkaz na fakturu (v zobrazení úprav plateb) – se vždy pokusí automaticky propojit.

Ruční propojení


V horní části platebního formuláře je také vyhledávač faktur, díky kterému můžete ručně označit fakturu, ke které se má platba vztahovat (a měna nebo částka se pak nemusí shodovat).

Fakturzy k rucnimu propojeni

Hledejte také zaplacené dokumenty


V poslední době systém ze seznamu nápověd vynechává zaplacené faktury. Seznam obsahuje neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury.
Pokud však chcete mít celý seznam faktur spolu s těmi zaplacenými, použijte okno Hledat také zaplacené.

Zaplacene faktury


Pokud však chcete ze seznamu plateb vyfiltrovat ty, které ještě nebyly navázány na žádný účetní doklad, vyberte z levého panelu filtrování okno ke kontrole a použijte tlačítko Hledat.

Platba, faktura a měna

Pokud byla platba vytvořena v jiné měně, než je hlavní měna faktury, se kterou je propojena, pak v náhledu této platby v závorce dojde k přepočtu na hlavní měnu této faktury.
Po odpojení platby od této faktury se konverze znovu objeví.
V případě spojení plateb a faktur, u kterých se liší hlavní měny, se v činnostech souvisejících s dokladem pod náhledem faktury u platby objeví informace o kurzu, kterým byla platba přepočtena. Navíc při poslední přidané platbě budou aktivity dokladu obsahovat informaci o výši přeplatku nebo nedoplatku, pokud se částka platby neshoduje s částkou faktury.

 

BitFaktura Vám nabízí neomezené fakturování a další zajímavé funkce. Vyzkoušejte 30-denní bezplatnou verzi.

Přihlášení zdarma


Zpět


Přidat komentář